Musikk på stevnet

Musikk skaper stemning, og stemning må et stevne ha. Derfor har vi hyra inn Vikelvens Jazzband som husband og Toraderne som bryggemusikere ?

Vikelvens Jazzband får du muligheten til å se på Atlanta scene under den offisielle åpningen 16.00 på torsdag, 17.00 på fredag og 11.00 på lørdag, og i tillegg spiller de under festmiddagen 18.00 på lørdag. Vedlagt ser dere et bilde av Atlanta, som i dag skal rigges om fra båt til flytende scene.

Toraderne får du også sett hver dag, rundt omkring på stevneområdet. På torsdag spiller de når MS Sandnes kommer 16.00 og ved bruåpningen 17.00, på fredag spiller de på området 16.00-19.00 og på lørdag spiller de på området 14.00-17.00 i tillegg til at de spiller opp til bryggedans i serveringsteltet 19.00-22.00.