Levende havn – levende by

Velkommen til Forbundet KYSTENs landsstevne 18.-21. juli 2019 i Trondheim. Vi gleder oss stort til å ta imot inntil 200 båter og mange mennesker med interesse for kystkultur, tradisjonshandverk, veteranbåter og historieformidling.  Temaet for landsstevnet er Levende havn – levende by. 

Havna har til alle tider vært sentrum og møtepunkt for samferdsel, godstransport og møte mellom flere kulturer.  Det er på havna en opplever det pulserende livet med båttrafikk, lyder, lukter og inntrykk. I en tid der mange havneområder transformeres til bolig- og utelivsområder,  vi vil sette fokus på hvor viktig det er å ha levende og funksjonelle havner der båter kan seile og legge til kai.