Damp har ikke gått helt av moten!

Motor og Traktorklubben Motorkameratene Trondheim har restaurert en dampdrevet lokomobil, og denne vedfyrte stasjonære dampmaskinen ble produsert i England i 1901 av Marshall & Sons. Lokomobilen drev sagbruket på Groeggen i Laksøybygda fra 1918 fram til midten av 1950-tallet.
I 1917 ble lokomobilen fraktet med tog fra Hegra til Trondheim og skulle lastes fra Fosenkaia om bord på dampbåten “Orkla” for videre frakt til Orkanger. Vinsjene var imidlertid ikke kraftige nok til å løfte lokomobilen om bord, så den ble derfor stående på Fosenkaia en tid før den ble slept på lekter til Orkanger. Under landsstevnet vil den være tilbake på Fosenkaia i sin fulle prakt etter et meget imponerende restaureringsarbeid utført av Motorkameratene!