Åfjordsfembøringen “Aafjord»


Den er 42 fot og bygd i 2006, og representerer en lang trøndersk båtbyggertradisjon med røtter i Åfjorden. Fembøringen ble brukt til bl.a. lofotfiske og hadde løfting bak og råsegl.

Bygging av båter på gårdene i Åfjord har tradisjoner langt tilbake i tid. Gerhard Schøning skrev om sin reise i Åfjord i 1774 at innbyggerne duget nesten til ”intet”. ”Unntaget var fiskere og tømmermend. Især have de god Fortieneste af at bygge Baad, som de sælge til andre. Baadbyggeriet forstaae mange her meget vel. De bygge ogsaa baade Jægte og Bom-Seilere.”

En regner med at det i tidsrommet 1850-1900 ble det bygd rundt 1000 båter årlig. Ved folketellingen i år 1900 går det fram at 67 gårder drev med båtbygging. Gårdene hadde egen skog som egnet seg til båtmateriale. Åfjordsbåten er kanskje den båttypen her i landet som har mest rettlinjet avstamming ned til vikingeskipene. Både linjeføring og klinking av borda vitner om det. Mange av navnene på de forskjellige detaljene har røtter til norrønt språk.